Регламент/ЕС/2016/679
Вашата количка е празна!
Добре дошли! Вход | Регистрация

Регламент/ЕС/2016/679

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Във връзка с чл. 7  от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Доброволно предоставям своите лични данни и давам съгласието  си същите да бъдат съхранявани и използвани от фирма „Артистико Системс” ЕООД във връзка с покупко-продажбата на стоките, избрани в потребителската кошница, както и за всички действия, свързани с транспортирането на стоките – по куриер, български пощи и др.
2. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните данни
- доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа на предоставянето им
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни, както и правото на заличаване на събраните данни
- правото по всяко време да получа информация от фирмата за това какви данни съхранява за мен.
3. Координатите на фирма „Артистико Системс” ЕООД: град Пловдив, бул. Санкт Петербург №63. тел: 032/260000;
4. С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни, посочени в настоящата декларация до окончателното приключване на сделката. 
5. Известна ми е отговорността, в случай, че посочените от мен обстоятелства в Декларацията са неверни.

 

Back to Top