врата-интаразия-Флора

Чрез техниката на интарзия (изрязване и вграждане на форми от различни дървесини) получаваме разнообразни по форма, цвят и стил крила. Можем заедно да проектираме подходящата врата за всеки интериор.