Развитие на човешките ресурси

socialen-fond Процедурата се осъществява
с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
choveshki-resursi

 

Проект и главна цел:
"Възможност за професионална реализация в "Артистико Системс" ООД
за млади хора от община Марица"

Главна цел:
Предоставяне на възможност за професионална реализация в "Артистико Системс" ООД на млади хора от община Марица, в съответствие с необходимостта от разширяване на производствената и търговска дейност на дружеството.

Специфичните цели на проекта са следните:
1. Да бъдат идентифицирани и включени в проекта общо 7 безработни и/или неактивни на пазара на труда лица до 29 г, отговарящи на всички изисквания на целевата група
2. Да бъдат оборудвани нови 7 работни места
3. Да бъдат създадени минимум 4 устойчиви работни места след края на срока на субсидираната заетост, чрез подбор между участвалите в проекта лица.

Бенефициент: АРТИСТИКО СИСТЕМС ООД
Основни дейности:
1. Наемане на 7 безработни и/или неактивни лица за срок от 6 месеца на различни длъжности.
2. Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на новосъздадените 7 работни места,
 
Обща стойност: 68 388,92 лв., от които 58 130,58 лв. европейско и  10 258, 34 лв. национално съфинансиране.
 - Начало: 01.03.2019г
 - Край:  31.12.2020г

 


Проектът се финансира с финансовата подкрепа на ОП «Развитие на човешките ресурси» на ЕС по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ Община Марица М02 „Активно включване - младежи“